Playpraxis er en dramaterapeutisk og pædagogisk praksis, som behandler og støtter børn og unge, der på baggrund af en diagnose eller andre udfordringer, har behov for at forbedre deres trivsel i børnehaven, skolen eller derhjemme. Playpraxis tilbyder individuel terapi, forældrevejledning, støtte og ressourceforløb i grupper for børn, samt oplæg, kurser og rådgivning for pædagogfagfolk.​

Har dit barn behov for:

 • At bearbejde følelsesmæssige problemstillinger
 • At give udtryk for sine udfordringer
 • At forbedre sine sociale kompetencer
 • At lære at håndtere vrede
 • At skabe kontakt og knytte venskaber med andre børn
 • At bearbejde angst
 • At øge sit selvværd
 • Hjælp til at komme igennem udfordrende perioder for familien​

Hos Playpraxis får barnet:

 • Lov til at være sig selv
 • Udforsket sin personlighed og sine relationer til andre børn og voksne
 • Kreative udtryksformer tilpasset sit helt eget udviklingstrin
 • Mulighed for at øve sig på hverdagssituationer og hensigtsmæssige adfærdsmønstre
 • Genvundet sine styrker og øget bevidsthed om sine svagheder

Hos Playpraxis får familien:

 • Et skræddersyet behandlingsforløb af en erfaren dramaterapeut, specialiseret indenfor behandling af børn og unge igennem leg og drama
 • Forældrevejledning som en del af forløbet, f.eks. omkring opdragelsesrelaterede udfordringer i hverdagen
 • Øget forståelse for barnets behov
 • Konkrete redskaber til at styrke barn-forældrerelationer
 • Mulighed for samarbejde med barnets pædagogiske netværk

I Playpraxis møder du en engageret dramaterapeut, der i sit arbejde igennem mange år har været optaget af at forstå og hjælpe børn, unge og deres familier, når livet bliver for svært og giver udfordringer, som kan være vanskelige at håndtere. Det kan være udfordringer, der kommer til udtryk som mistrivsel hos den enkelte, i familien, i skolen eller i børnehaven. Der kan også være tale om sociale udfordringer som ensomhed, evnen til at håndtere vrede eller mangel på venskaber. Børn har ofte følelsesmæssige udfordringer som angst, stress, lavt selvværd eller særlig sensitivitet, eller familierelaterede begivenheder f.eks i forbindelse med skilsmisse, sorg, sygdom, søskendekonflikter eller adfærdsproblemer, der forårsager opdragelsrelaterede udfordringer i hverdagen.