Forældre

Barnet er aldrig helt sit eget, men altid en del af et større netværk. Barnets adfærd og symptomer på mistrivsel er ofte en form for kommunikation til omgivelserne om dets behov, oplevelser og udfordringer.

Som forældre handler vi som regel i bedste mening og gør hvad vi kan, for at vores børn kan trives. Men på trods af den bedste hensigt, opstår der ofte bekymring og måske frustration, når et barn oplever mistrivsel. Jo mere afklaring og forståelse forældre får for barnets udfordringer, og for håndtering i hverdagen, jo bedre grobund får barnet for at trives. Hos Playpraxis er regelmæssige forældresamtaler derfor en integreret del af ethvert forløb. I trygge og behagelige rammer formidles barnets behov til forældrene, som de kommer til udtryk i legen. I forældresamtaler får forældrene mulighed for støtte og rådgivning til konstruktiv håndtering af udfordrende hverdagssituationer eller viden og værktøjer til særlige problemstillinger eller diagnoser.

I forældresamtaler opnår du:

  • Følelsesmæssig afklaring
  • Sunde kommunikationsmuligheder
  • Konkrete handlemuligheder i samvær med barnet
  • Øget rummelighed og forståelse for barnets udfordringer
  • Konkrete redskaber til forbedrede barn-forældre-relationer

Alle forløb starter med en indledende forældresamtale, hvor der spørges ind til familiens problemstilling, hvilke symptomer, barnet udviser, barnets sociale, fysiske og kognitive udvikling fra fødslen til dags dato, barnets netværk o.a. Sammen med forældrene sættes mål for, hvad der er vigtigt at opnå i forløbet.

Herefter vil det ofte være hensigtsmæssigt at observere barnet i dets læringsinstitution, så der dannes et klart billede af barnets ressourcer, dynamik med andre børn og det pædagogiske personale, barnets problemstillinger og behov for målsæt.

Forældrene kan vælge at give samtykke til løbende dialog, supervision og sparring med barnets pædagogiske netværk, hvilket er særligt effektivt i de fleste tilfælde og tilbydes som en del af forløbet.​

Har du spørgsmål, eller oplever du eller dit barn andre udfordringer, end dem der står på hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte Playpraxis og du vil blive ringet op indenfor 24 timer eller på næste hverdag.

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere