Individuel Terapi

Playpraxis tilbyder individuel terapi til børn med personlige, følelsesmæssige udfordringer, der har behov for at opnå bedre trivsel.

Ofte udviser børn symptomer på mistrivsel på baggrund af familierelaterede begivenheder eller udfordringer, som forekommer som påvirkning af en bestemt lidelse og måske en diagnose. Sådanne symptomer kan f.eks. opleves som lavt selvværd, angst, besvær med at falde i søvn om aftenen, vredesudbrud, ufrivillig vandladning eller adfærdsvanskeligheder.

Hos Playpraxis er et individuelt forløb skræddersyet efter behov og tilpasset individuelle udtryksformer, som imødekommer den enkeltes udviklingstrin.

I et individuelt forløb opnår barnet bedre trivsel i kraft af:​

  • Bearbejdelse af konkrete problemstillinger
  • Et frirum til fordybelse, selvforståelse og reflektion
  • At italesætte følelser igennem legen
  • Kreativitet, sjov og glæde
  • Bevidsthed omkring personlige ressourcer, svagheder og styrker
  • Følelsesmæssig afklaring

Alle forløb starter med en indledende forældresamtale, hvor der spørges ind til familiens problemstilling, hvilke symptomer, barnet udviser, barnets sociale, fysiske og kognitive udvikling fra fødslen til dags dato, barnets netværk o.a. Sammen med forældrene sættes mål for, hvad der er vigtigt at opnå i forløbet. Forældresamtaler er en integreret del af forløbet for løbende evaluering af barnets behov og følelsesmæssige udvikling ift forløbets primære formål. Læs mere om forældre her.

Ofte vil det være hensigtsmæssigt at observere barnet i dets læringsinstitution, før terapisessionerne, så der dannes et klart billede af barnets ressourcer, dynamik med andre børn og det pædagogiske personale, barnets problemstillinger og behov for målsæt. Løbende dialog, supervision og sparring med barnets pædagogiske netværk er særligt effektivt i de fleste tilfælde og tilbydes som en del af forløbet, efter forældrenes samtykke.

Har du spørgsmål, eller behov for hjælp til noget, der ikke står på hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte Playpraxis og du vil blive ringet op indenfor 24 timer eller på næste hverdag.