Ressourceforløb for børn

Playpraxis tilbyder gruppebaserede ressourceforløb for børn.

Et ressourceforløb giver barnet en positiv oplevelse af at være en del af et fællesskab, hvor barnet kan dele erfaringer, følelser og oplevelser med ligesindede. Ressourceforløb ledes i trygge rammer af en gruppeterapeut med bred erfaring indenfor gruppeforløb for børn.

Målgruppe: Ressourceforløb er for børn, som oplever problemer med at indgå i sociale sammenhænge, mangel på venskaber, tendens til at isolere
sig fra kammeraterne, har svært ved at indgå i spontan leg eller i fælles, opbygget leg (lege med regler, som f.eks gemmeleg, fangeleg, fodbold o.a.). Nogle børn har behov for at styrke sine sociale kompetencer fordi de har en lidelse, som påvirker deres sociale udvikling. Børn, som har været udsat for mobning, kan også have glæde af et ressourceforløb for at genopbygge selvtillid og selvværd i sociale sammenhænge og genfinde tillid til andre børn i et konstruktivt forløb med ligesindede.​

I et ressourceforløb kan barnet eller den unge:

  • Udforske og styrke evnen til at danne relationer med jævnaldrende
  • Italesætte oplevelser, følelser og behov overfor jævnaldrende
  • Udvikle evnen til at indgå spontant i sociale sammenhænge med andre børn
  • Fremme evnen til at tolke og interagere i sociale situationer
  • Kende sine egne styrker og svagheder i sociale sammenhænge
  • Styrke sin empati og indlevelsesevne

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM ET RESSOURCEFORLØB​

Varighed: 15 sessioner á 50 minutter for en lukket gruppe børn, der sammen gennemgår forløbet sammen fra start til slut. ​

Forældre: 3 individuelle forældresamtaler ved forløbets start, midtvejs og ved afslutning. Flere forældresamtaler kan suppleres efter behov.

Antal deltagere: Små hold på 4-8 deltagere.​

EN GRUPPESESSION HOS PLAYPRAXIS

Sessionernes indhold er skræddersyet, så det imødekommer den enkelte – og gruppens formål. Et ressourceforløb hos Playpraxis indeholder altid varierede dramaterapeutiske teknikker, som f.eks. rollespil, improvisation, sceneudøvelse, fælles leg, bevægelse, opbygget leg (med regler), spontan leg (improvisation) og reflektion i gruppen.​

Har du spørgsmål til ressourceforløbene, eller behov for hjælp til noget, der ikke står på hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte Playpraxis og du vil blive ringet op indenfor 24 timer eller på næste hverdag.